طاقـبســـــــــتان
قالب وبلاگ

 

حواست باشد.... 

 

داریم جایی "زنـدگـــی" میکنیم کـه:

 

هَرزگی "مـُـــــد" اســت (!)

 

بی آبرویــی "کلاس" اســـت (!)

 

مَســـــتی دود "تَفـــریــح" اســـت (!)

 

رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت (!)

 

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت (!)

 

بی فرهنگی "فرهنگ" است(!)

 

پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است(!)

 

و......................

 

خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر ونه... فقط تو رو میخواهم و بس

 

و تو ای همسنگر

 

 

 

مواظب باش

[ 93/06/27 ] [ 20:27 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]
لیست  کانال های چیده شده ماهواره ای کلاس9595x رو میتونیداینجا دانلود کنید قبل از استفاده حتما ماهواره رو تنظیم کارخانه کنید

[ 93/01/25 ] [ 10:47 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ccca46fd030c4db2f5018bb6d0deb97a fg742p.exe [URL=http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ccca46fd030c4db2f5018bb6d0deb97a]fg742p.exe[/URL]

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ccca46fd030c4db2f5018bb6d0deb97a

[ 92/11/12 ] [ 18:29 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ccca46fd030c4db2f5018bb6d0deb97a fg742p.exe [URL=http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ccca46fd030c4db2f5018bb6d0deb97a]fg742p.exe[/URL]
[ 92/11/12 ] [ 18:22 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]

الهی سینه ای ده آتش افروز

در آن سینه دلی وآن دل همه سوز

 
 
هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست

دل افسرده غیر از آب و گل نیست
 
 
 
دلم پر شعله گردان، سینه پر دود

 
زبانم کن به گفتن آتش آلود
 
 
 
کرامت کن درونی درد پرور

دلی در وی درون درد و برون درد
 
 
 
به سوزی ده کلامم را روایی

کز آن گرمی کند آتش گدایی
 
 
 
دلم را داغ عشقی بر جبین نه

ز
بانم را بیانی آتشین ده
 
 
 
سخن کز سوز دل تابی ندارد

چکد گر آب ازو، آبی ندارد
 
 
 
دلی افسرده دارم سخت بی نور

چراغی زو بغایت روشنی دور
 
 
 
بده گرمی دل افسرده ام را

فروزان کن چراغ مرده ام را
 
 
 
ندارد راه فکرم روشنایی

ز لطفت پرتوی دارم گدایی
 
 
 
اگر لطف تو نبود پرتو انداز

کجا فکر و کجا گنجینه راز؟
 
 
 
ز گنج راز، در هر کنج سینه

 
نهاده خازن تو صد دفینه
 
 
 
ولی لطف تو گر نبود، به صد رنج

 
پشیزی کس نباید زآنهمه گنج
 
 
 
 
چو در هر کنج، صد گنجینه داری

 
نمی خواهم که نومیدم گذاری
 
 
به راه این امید پیچ در پیچ

                                                     مرا لطف تو می باید، دگر هیچ

[ 92/10/10 ] [ 22:23 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]


وجــــــــــــــــــــــــودم

از  تـمــــــــــــــــــــــــــــنّــای

تــــــــــو ســـــــــــرشـــــــار  است

                                            زمان در بستر شب خواب و بیدار است

هــوا آرام، شب خامــوش، راه آســمان ها باز

خیالـــم چـــون کبوترهای وحشـی می کند پــــــرواز

[ 92/08/17 ] [ 14:8 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]

ز چشـم دشمنانت خواب بــردی 

                                   تو گــوی سبقـت از مـهتاب بــردی

                                          نخـوردی آب و حسرت مانـد بـر آب

                                                                               چه زیبا آبــروی آب بــردی

[ 92/08/17 ] [ 14:7 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]

[ 92/08/17 ] [ 14:5 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]

حضرتِ عباسي آمــــد شعــــــر، دستانش طـــلاست

چشــــم شيطان کــور! حالـــم امشب از آن حـال هاست

با عطــش وارد شـــــــويد! اينـــــــجا زمين علـقمه است

مجلـس  لب  تشنــگان  حضــــرت  ســقّا  بــه  پاست

جمـع  بـــي‌ پـايـان  مـا  را  نشمـريـــــــد  آمــــارها

جمع مـا هــر جــور بشماريد هفتـاد و دو تاست

جاي دنجي خـواستي تا با خـدا خلوت کني

اين حسينيه که گفته کمتر ازغارحراست؟

اشک را بگذار تا جاري شود شور افکند

هرچـه پيش آيـد خـوش آيد، اشک مهمان خـداست...

[ 92/08/17 ] [ 14:4 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]

روزي خبرنگار جــواني از اديسون پـرسيد: شنيـده ام  شــما بـراي اخـتراع لامـپ، تلاش هاي زياد

کرده ايد امّا مـوفّـق نشده ايد، با این حال چـرا پس از ۹۹۹ بار شکست هم چنان به فعّـاليّت خـود

ادامه مي دهيد؟

اديسون با خـونسردي جواب مي دهد: « ببخشيد آقا من ۹۹۹ بار شکست نخـورده ام، بلکه ۹۹۹

روش ياد گرفته ام که لامپ چگونه ساخته نمي شود ».

[ 92/08/17 ] [ 14:3 ] [ حمید رضا امینی ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
  • یک کلوپ
  • رفتن
  • راهی